יום א', י’ באב תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוחות חודש תמונות חדר מורים יצירת קשר.
תקנון מעודכן לשנה"ל תשע"ח

תקנון בית החינוך הניסויי ממ"ד איתן: " יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ... " (פרקי אבות פרק ב') כללי התנהגות דרכי טיפול ואכיפה סדר יום: * בית החינוך נפתח בשעה 7:45, בשעה 8:10 יתקיים צלצול לתחילת השיעור הראשון. עם הישמע הצלצול יש לעמוד ברחבת הכניסה במקום המיועד לכל כיתה ולהמתין בשקט להוראת עלייה לכיתות. * בבית החינוך שלנו מתפללים שחרית, נוטלים ידיים ומברכים ברכות ראשונות ואחרונות. * באחריות כל תלמיד לשמור ולבצע את תפקיד הכיתה בהתאם לתורנות. (שמירה על ניקיון וסדר המרחבים והחצרות). * נאכל בכיתה בלבד. * לאחר הזמן הזורם- יש לחזור לכיתה מיד בהישמע הצלצול. * יש להישאר בשטח בית החינוך במהלך כל יום הלימודים, אין יציאה ללא ליווי מבוגר ואישור. * יש לעזוב את שטח בית החינוך מיד לאחר תום הלימודים. * קבלת סמכות- יש להישמע להוראות הצוות החינוכי בבית החינוך לאורך כל שעות הלימודים. בכל מקרה בו תלמיד לא יתנהג על פי כללי התקנון צוות בית החינוך ינהג על פי דרכי טיפול ואכיפה אלו: ü שלב א'- התייחסות ראשונה למקרה ולתלמיד. ü שלב ב'- מציאת פתרון חינוכי בשיתוף מורה מקצועית+ מחנכת+ תלמיד ü שלב ג'- דף לבן/ צהוב הכולל דיאלוג עם התלמיד ויידוע הורים ü שלב ד'- שיחת מחנכת והורים בבית החינוך ü שלב ה'- פגישה בין- מקצועית למציאת פתרון חינוכי הולם לתלמיד ועירוב גורמים חיצוניים במידת הצורך ü באירועי התנהגות חריגים ניתן לדלג על שלבים ולפעול על פי שיקול דעת בשיתוף צוות ההנהלה. ü הרחקת התלמיד ליום שלם או למספר ימים, על ידי מחנכת הכיתה באישור המנהלת תוך יידוע ההורים בהתאם לחוזר מנכ"ל. הופעה הולמת: נגיע לבית הספר בלבוש הולם המכבד את הלמידה והתהליך החינוכי: כללי: * תלבושת- חולצת תלבושת – חולצה חלקה עם סמל בית החינוך ובחורף סוודר חלק עם סמל בית החינוך, מכנסיים או חצאית עד לגובה הברך (לא טייץ ולא מיני!) ביום ו' ניתן להגיע ללא חולצת תלבושת (אין להגיע בגופיה). * יש לנעול נעליים או סנדלים הכוללת סגירה (לא נעלי אצבע שאינן בטיחותיות). * אין למרוח על השיער תכשירי עיצוב. * בשיעורי החינוך הגופני על הבנים והבנות להגיע אך ורק במכנסי ספורט/טרנינג. בנים: * חובה להקפיד על חבישת כיפה ולבישת ציצית כל יום. יש להקפיד שהציצית תהיה כשרה, נקייה ושמידותיה יתאימו לילד. * יש להגיע בתספורת קצרה כמקובל על הנהלת בית החינוך. בנות: * בנות חייבות לבוא לבית הספר בשיער אסוף. * החל מכיתה ה הבנות יגיעו בחצאיות. תלמידים שיופיעו לביה"ס ללא תלבושת ושלא עפ"י הכללים הנ"ל לאחר אזהרה (לתלמיד ולהוריו). הוריהם יידרשו להגיע לביה"ס כדי לספק להם תלבושת ראויה (בהתאם לנהלים המופיעים בחוזר למורים). שמירה על רכוש בית החינוך: * נשמור על רכוש הזולת, רכוש בית הספר וניקיונו. תלמיד שיגרום נזק לרכוש יחויב בהוצאות התיקונים. * אין לגעת ברכוש של חבר ללא רשותו. * אין לקחת חפצים מכיתה אחת לכיתה אחרת ללא אישור המחנכת. * יש להרים לכלוך ולהשליכו לפח. * אין לקשקש על קירות ו/או על ציוד בית הספר. * יש לשמור על ניקיון חדר השירותים * יש לשמור על הפרחים והשתילים. * אין להכניס אוכל לספריה אלא באישור מיוחד. תלמיד אשר לא ישמור על רכוש בית החינוך- הוא ו/או הוריו יאלצו לתקן את הנזק שנגרם. התנהגות חברתית מכבדת: * נכבד זה את זה ונכבד נושאי תפקידים: מורים, אב בית, מזכירות, מנקים, תורנים, משמרות הזה"ב ועוד. * נוסיף את שם התואר 'המורה'/ 'המנהלת' לפני ציון שם המורה. * נקפיד להשתמש בלשון נקייה וחיובית ללא מילים פוגעות גם בזמן חילוקי דעות. * נמנע מכל סוג של אלימות: פיזית ומילולית. תלמיד שינהג באלימות יטופל על ידי הגורמים המקצועיים. * אין לבצע 'חרם'. * יש לשתף כל חבר שמעוניין במשחקים המשותפים. * אין לשחק כל משחק שבו ילדים מתחרים אחד בשני ועלולים להפסיד את רכושם הפרטי. בכל מקרה בו תלמיד לא יתנהג על פי כללי התקנון צוות בית החינוך ינהג על פי דרכי טיפול ואכיפה אלו: ü שלב א'- התייחסות ראשונה למקרה ולתלמיד . ü שלב ב'- מציאת פתרון חינוכי בשיתוף מורה מקצועית+ מחנכת+ תלמיד ü שלב ג'- דף לבן/ צהוב הכולל דיאלוג עם התלמיד ויידוע הורים ü שלב ד'- שיחת מחנכת והורים בבית החינוך ü שלב ה'- פגישה בין- מקצועית למציאת פתרון חינוכי הולם לתלמיד ועירוב גורמים חיצוניים במידת הצורך ü באירועי התנהגות חריגים ניתן לדלג על שלבים ולפעול על פי שיקול דעת בשיתוף צוות ההנהלה. ü הרחקת התלמיד ליום שלם או למספר ימים, על ידי מחנכת הכיתה באישור המנהלת תוך יידוע ההורים בהתאם לחוזר מנכ"ל. התנהגות לימודית בשיעורים: * כניסת הכיתות בבוקר – זמן הכניסה המומלץ לבית החינוך מהשעה 7:45-8:10 * בשעה 8:15- המתנה לכניסה לכיתות, ההמתנה בטור הכיתה בשקט. * איחורי בוקר – תלמיד מאחר חייב באישור הורים. * תלמידים עם איחורים תכופים ידרשו להתערבות גורמי מקצוע לסיוע (אישי/משפחתי) בהתארגנות הבוקר. המשך האיחורים לאחר התהליך יופנה לטיפול הקב"ס העירוני (קצין ביקור סדיר). * יש להיכנס לכיתה בזמן. * לאחר הזמן הזורם התלמידים ממתינים למורה בישיבה. * הישיבה בכתה תהיה בטיחותית: כיסא יציב על הרצפה )על 4 רגליים( פנים קדימה. * כניסת המנהלת לכיתה במהלך שיעור לצורך שיחה עם התלמידים- מחייבת עמידה. * יש לבצע את הוראות המורה. * שיח בין הילדים יתקיים באופן תרבותי: כל אחד ידבר בתורו ויגלה סובלנות כלפי הזולת. * רשות הדיבור במליאה ניתנת לילדים בהצבעה על ידי המורה בלבד. * היציאה מהשיעור תתקיים רק ברשות. יש להימנע לצאת במהלך השיעור לשירותים או לשתייה. * אין לאכול במהלך השיעור. * בשיעור- השולחן יהיה נקי ומסודר. * לפני היציאה לזמן זורם- השולחן יהיה ריק. * כל תלמיד בכיתה ירים את הכיסא שלו בסוף יום. * כל תלמיד ישמור על ניקיון הסביבה שלו. * על התלמיד לקחת אחריות על הלמידה: § להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש. § להעתיק בסוף היום את סיכום המטלות ביומן התלמיד § להכין את המטלות הנדרשות בבית ובכתה ברצינות הראויה. § להגיע בזמן לשיעור ולהיות מוכן לקראתו. § להתנהג על פי הכללים ולא להפריע למהלך התקין של השיעור. בכל מקרה בו תלמיד לא יתנהג על פי כללי התקנון צוות בית החינוך ינהג על פי דרכי טיפול ואכיפה אלו: ü שלב א'- התייחסות ראשונה למקרה ולתלמיד. ü שלב ב'- מציאת פתרון חינוכי בשיתוף מורה מקצועית+ מחנכת+ תלמיד ü שלב ג'- דף לבן/ צהוב הכולל דיאלוג עם התלמיד ויידוע הורים ü שלב ד'- שיחת מחנך/ת והורים בבית החינוך ü שלב ה'- פגישה בין- מקצועית למציאת פתרון חינוכי הולם לתלמיד ועירוב גורמים חיצוניים במידת הצורך ü באירועי התנהגות חריגים ניתן לדלג על שלבים ולפעול על פי שיקול דעת בשיתוף צוות ההנהלה. ü הרחקת התלמיד ליום שלם או למספר ימים, על ידי מחנך/ת הכיתה באישור המנהלת תוך יידוע ההורים בהתאם לחוזר מנכ"ל. התנהגות בחצר ובמסדרונות בזמן הזורם: * יש לדבר בנחת- אין לצעוק. * יש לסיים את האוכל בכיתה, אין להסתובב עם אוכל. * במסדרונות ובמדרגות- רק הולכים לא רצים. * המשחק במסדרונות רק בפינות המיועדות * המשחק בכדור ספוג בלבד מותר בחצר, באולם או בגג בלבד. * יש להקפיד על מקום המשחק הכיתתי בהתאם לתורנות הכיתות. * יש לשמור על כללי המשחקים. * יש להקפיד על כללי השימוש בדלגית. * אין להביא משחקים שמחקים אלימות (רובה, חרב וכד') * מותר לשהות בחצר רק בזמן הזורם ו/או בנוכחות של מורה. * יש להחזיר את המשחקים למקומם בתום הזמן הזורם. * תלמידי כיתה א' שוהים בקומת הכניסה ואינם עולים לקומה העליונה בזמן הזורם. * תלמיד יכול לשהות בכיתתו ולא בתוך כיתה אחרת. * בזמן גשם ו/או קור עז- אין לצאת לחצרות, תתקיים פעילות חלופית. המורה התורן יזכיר לתלמיד את הכללים. במקרה הצורך או במקרה חוזר- רשאי המורה לבטל את הזמן הזורם ולדרוש מהתלמיד להמתין במזכירות ו/או לבטל זמן זורם נוסף בהתאם לשיקול דעתו של המורה. * בית הספר מבקש לשמור על בריאות תלמידיו ולכן יש להביא אוכל בריא. לפת מנחה ניתן להביא: קרקרים, פירות, ירקות, יוגורטים, סלטים, לחמניות מזונות וכדומה. אין להביא דברי מתיקה וחטיפים. * בטיולים/ סיורים- מותר להביא עד שני חטיפים. * אין להביא טלפונים ניידים (ילדים שמקבלים אישור מיוחד יקפידו להדל יק את הנייד רק בסיום יום הלימודים). נהלים להורים: § נא חיזרו עם ילדיכם אחת לכמה זמן על התקנון. § נא סייעו לילדיכם להגיע לבושים בהתאם. § יש להגיע לאירועי בית החינוך לבושים בהתאם: חולצה בעלת שרוולים (לא גופיה), אבות יגיעו עם כיפה. § אין לשלוח עם התלמידים חטיפים/ ממתקים. § בימי ההולדת מותר להביא עוגה ופירות. § יש להגיע לאסוף את ילדכם מיד בתום יום הלימודים. § אם ברצונכם שילדיכם ישוב לביתו באופן עצמאי יש לשלוח אישור חד פעמי בתחילת השנה ולהעביר אותו למחנכות. § במקרה של היעדרות התלמיד מעל ליומיים יש להצטייד באישור רפואי. § הורי בית החינוך יקפידו שלא להעיר לתלמידים אחרים בכל נושא שהוא. אם יש צורך, עליכם להפנות של תשומת ליבו של איש חינוך שנמצא במבנה. טלפונים סלולריים ואינטרנט: § הנהלת בית החינוך אוסרת על הבאת מכשירים ניידים. § כל מכשיר שיימצא ברשות התלמיד יוחרם באופן מיידי ויוחזר לידי ההורים. § במקרים מיוחדים בלבד ניתן יהיה לקבל אישור לשמירת המכשיר במזכירות בתחילת היום ואיסופו משם בסוף היום. § אנו ממליצים מאד שלא להשתמש בסמארטפון אלא בטלפון המאפשר הוצאת וקבלת שיחות. התנהגות בטיולים: לפני היציאה יש לקרוא יחד עם ההורים את כללי ההתנהגות הנדרשים. התניית השתתפות בעתיד בליווי מבוגר בלבד. מניעת השתתפות בפעילות עתידית.