יום א', י’ באב תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוחות חודש תמונות חדר מורים יצירת קשר.

לוח חופשות בשנת הלימודים התשע"ח ראש השנה מיום רביעי כט באלול עד יום שבת ג בתשרי 20/09/17-23/09/17 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, צום גדליה (נדחה), ד בתשרי 24/09/17 ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 13:30 יום הכיפורים ימים שישי ושבת ט-י בתשרי 29/09/17-30/09/17 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, יא בתשרי 01/10/2017 סוכות מיום רביעי יד בתשרי עד יום שבת כד בתשרי 04/10/2017-14/10/2017 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כה בתשרי 15/10/2017 חנוכה מיום חמישי כו בכסלו עד יום רביעי ב בטבת 14/12/17-20/12/17 הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג בטבת 21/12/2017 עשרה בטבת יום חמישי י' בטבת 28/12/2017 הלימודים יסתיימו בשעה 13:30 תענית אסתר ופורים מיום רביעי יג באדר עד יום שבת טז באדר 28/02/2018-03/03/2018 פעילות ותחפושות לפורים - ביום שלישי יב באדר 27/02/18 בין השעות 8:15-11:50 הלימודים יתחדשו ביום ראשון יז באדר 04/03/18 פסח מיום חמישי ו בניסן עד יום שבת כ"ב בניסן 22/03/18-07/04/2018 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כג בניסן 08/04/18 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות יום הזיכרון – יום רביעי (הוקדם) ג באייר 18/04/18 יום העצמאות - יום חמישי (הוקדם) ד באייר 19/04/18 הלימודים יסתיימו בשעה 11:50 ,הלימודים יתחדשו ביום שישיה באייר 20/04/18 ל"ג בעומר יום חמישי יח באייר 03/05/18 הלימודים יתחדשו ביום שישי, יט באייר 04/05/18 חג השבועות ימים שבת, ראשון ושני ה בסיון עד ז בסיון 19/05/18-21/05/18 הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח בסיוון 22/05/18 סיום לימודים יום שישי טז בתמוז 29/06/18 חלוקת תעודות וסיום לימודים בשעה 11:50 לוח חופשות לשנת תשעח.pdf