יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת לוחות חודש תמונות חדר מורים יצירת קשר.
תאריכים חשובים להורים במהלך שנה"ל תשע"ט

תאריך יום בשבוע שעה נושא ל' בתשרי 09/10/2018 שלישי 19:00-21:00 אסיפת הורים כללית בנוכחות כל הצוות יז' בכסלו 24/11/2018 ראשון 16:00-21:00 ערב תמ"ה – תלמיד מורה הורה כד' בשבט 01/02/2019 שישי חלוקת תעודות ב' בניסן 07/04/2019 ראשון 16:00-21:00 ערב תמ"ה – תלמיד מורה הורה כז' בסיון 29/06/2018 שישי חלוקת תעודות וסיום שנת הלימודים