יום ד', ח’ בחשון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת לוחות חודש תמונות חדר מורים יצירת קשר.
תאריכים חשובים להורים במהלך שנה"ל תשע"ח

תאריך יום בשבוע שעה נושא כ"א באלול 12/09/2017 שלישי 19:00 ישיבת ועד הורים כ"ו בתשרי 16/10/2017 שני 19:00-21:00 אסיפת הורים כללית בנוכחות כל הצוות ט"ו בכסלו 03/12/2017 ראשון 16:00-21:00 אסיפת הורים פרטנית ט"ו בטבת 02/01/2018 שלישי 19:00 ישיבת ועד הורים י"ז בשבט 02/02/2018 שישי חלוקת תעודות כ"ו באדר 13/032018 שלישי 19:00 ישיבת ועד הורים ח' באייר 23/04/2018 שני 16:00-21:00 אסיפת הורים פרטנית כ"ט בסיון 12/06/2018 שלישי 19:00 ישיבת ועד הורים טז בתמוז 29/06/2018 שישי חלוקת תעודות וסיום שנת הלימודים