יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוחות חודש תמונות חדר מורים יצירת קשר.