ממ''ד איתן

ממ''ד איתן

לקראת הרישום לכיתה א - מפגשי היכרות עם בית החינוך הניסויי ממ"ד איתן

ניהול

סדר יום ייחודי בבית החינוך

התכנית להטמעת שפה

קראו על תכנית להטמעת שפה הפועלת בבית החינוך איתן

תמונות מהווי בית החינוך

דבר המנהלת

מברכת את קהילת בית החינוך לרגל פתיחת האתר שלנו. לא רק עיצוב חדש הוא מביא, אלא גם כלים חדשניים שישמשו את כולנו. התלמידים ישתמשו באתר וברשת האינטרנט ככלי חקר, ככלי ללמידה שיתופית, ככלי לתקשורת בעת שגרה ובחירום, כמרחב להצגת תוצרים וכהזדמנות לביטוי כישרונות וכישורים בתחומי הטכנולוגיה, האומנות, הכתיבה ועוד. תודה לורדה אדלר על עיצוב האתר ותחזוקתו. עלו והצליחו! שרי.

לוחות חודש

לוח חודש טבת

לוח חודש כסלו

לוח חודש חשוון

לוח חודש תשרי

לוח חודש אלול

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA